Keutamaan Wudhu

Dituturkan dari Abu Hurairah r.a. : Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda “Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan (wajah dan tangannya) bercahaya, karena air wudhu. Maka barang siapa diantara kalian dapat memperpanjang kilauan cahayanya, hendaklah ia mengerjakannya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Doa selesai sholat

Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang mengucapkan doa setiap selesai sholat Subuh, dan ia masih melipatkan kedua kakinya serta belum berkata-kata yang lain, yaitu doa, “Laa Ilaaha Illa Allahu Wahdahu Laa Syarikala Lahu, Lahulmulku walahulhamdu, yuhyi wayumitu, wahuwa ‘ala kulli syai’in qodiir. Sebanyak 10 kali, maka Allah tuliskan baginya 10 kebaikan dan menghapus darinya 10 kejelekan, mengangkat derajatnya sebanyak 10 derajat, dan pada hari itu ia berada di dalam perlindungan dari setiap perkara tidak mengenakkan dan dijaga dari setan. Tidak ada yang bisa membinasakannya hari itu selain perbuatan syirik kepada Allah.

HR Tirmidzi